NMC Utility

NMC Utility to aplikacja przeznaczona do wyszukiwania adresów IP podłączonych do sieci kart SNMP i NMC. Adres karty może zostać wykryty przez oprogramowanie wyłącznie w systemie operacyjnym MS Windows. W tym celu należy uruchomić program NMC Utility.exe, który wykorzystuje transmisję UDP Broadcast na adres 224.0.5.128.
 

UWAGA! Dla prawidłowego wykrywania karty wymagane jest aby urzadzenia warstwy sieciowej zezwalały na komunikację UDP Broadcast. Sposób konfiguracji urzadzeń warstwy sieciowej opisany jest w dokumentacji danego produktu.
 

Przykładowy zrzut ekranu z poprawnie wykrytą kartą SNMP został zaprezentowany poniżej:


Pobierz oprogramowanie NMC Utility [exe 324 KB] >>

 
Masz pytanie, sugestię dot. oprogramowania?
Napisz nam wiadomość na adres: it.support@ever.eu