Power Device Network Utility

Power Device Network Utility to łatwe w użyciu narzędzie do wyszukiwania adresów IP kart NMC współpracujących z zasilaczami POWERLINE RT PLUS 1-3.
Aplikacja skanuje sieć lokalną w poszukiwaniu wszystkich dostępnych kart NMC (także tych pracujących w innej klasie adresowej) i umożliwia:

  1. Odczyt parametrów dostępnych w sieci kart (adres MAC, adres IP, maska podsieci, brama domyślna, stan DHCP, nazwa oraz lokalizacja urządzenia, czas działania oraz wersja firmware karty)
  2. Konfiguracja karty – użytkownik może wybrać konfigurację statyczną (i zdefiniować ręcznie adres IP, maskę podsieci, bramę domyślną) lub dynamiczną za pomocą serwera DHCP. W trakcie konfiguracji wymagana jest autoryzacja – użytkownik admin, hasło admin.
  3. Konfiguracja limitu czasu – możliwe jest określenie czasu, przez jaki aplikacja oczekuje na odpowiedzi kart NMC. Domyślnie są to 3 sekundy, ale czas ten można zwiększyć do 60 sekund w przypadku sieci z większą liczbą urządzeń.
     

​Pobierz oprogramowanie Power Device Network Utility 1.5.3