Oprogramowanie PowerSoft

Autorskie oprogramowanie PowerSoft do zarządzania i monitorowania rozwiązaniami UPS marki EVER

 
Masz pytanie, sugestię dot. oprogramowania?
Napisz nam wiadomość na adres: it.support@ever.eu

Oprogramowanie PowerSoft gwarantuje:

 1. UNIWERSALNOŚĆ
  Jedno, uniwersalne oprogramowanie PowerSoft do zarządzania niemal wszystkimi zasilaczami UPS EVER.
 2. KOMPATYBILNOŚĆ 
  Współpracuje z dowolnym systemem operacyjnym Windows oraz platformami wirtualizacyjnymi:
 • 32-bitowe i 64-bitowe systemy Microsft Windows: XP/Vista/7/8/10/2003/2008/2012/2008 Server Core/Hyper-V 2008/2012 Server Core/Hyper-V 2012 
 • 64-bitowe systemy z interfejsem graficznym oraz interfejsem linii poleceń: Debian, Ubuntu, Ubuntu LTS, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, SUSE Linux Enterprise, OpenSUSE
 • 32-bitowe systemy z interfejsem graficznym oraz interfejsem linii poleceń: Debian, Ubuntu, Ubuntu LTS, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, SUSE Linux Enterprise, OpenSUSE
 • Platforma wirtualizacji VMware ESXi 5.x., VMware ESXi 6.x., Citrix XenServer


 

 1. NOWOCZESNE UŻYTKOWANIE
  Możliwość zdalnego konfigurowania i monitorowania wielu zasilaczy UPS EVER jednocześnie w różnych lokalizacjach.
 2. BEZPŁATNA AKTUALIZACJA
  Oprogramowanie oraz aktualne wersje dostępne bez ograniczeń dla Użytkowników UPS EVER. Automatyczna aktualizacja odbywa się po uruchomieniu panelu kontrolnego zasilacza.
 3. WSPARCIE DLA UŻYTKOWNIKA
  Użytkownicy PowerSoft mają możliwość skorzystania ze wsparcia technicznego zespołu konsultantów i programistów EVER.

Dodatkowe korzyści:

 • równoległe monitorowanie kilku UPS
 • autoryzacja użytkownika oprogramowania o podwyższonych uprawnieniach (administrator aplikacji po zalogowaniu ma możliwość konfiguracji oprogramowania oraz konfiguracji UPS),
 • autoryzacja podczas pracy sieciowej PowerSoft (dodanie Netclienta do PowerSoft wymaga podania hasła administratora Netclienta),
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a Netclientem a także szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a panelem kontrolnym PowerSoft,
 • możliwość zdalnej konfiguracji usługi PowerSoft poprzez panel kontrolny.

PowerSoft - skuteczne zarządzanie UPS-em w sieci!

JAK TO DZIAŁA?

Oprogramowanie PowerSoft Professional dostarczane jest w formie dwóch aplikacji:

APLIKACJI GŁÓWNEJ, która służy do odnotowywania zdarzeń energetycznych oraz konfiguracji reakcji na zdarzenia. Instalację aplikacji głównej należy wykonać na komputerze, który posiada fizyczne połączenie z UPS za pomocą RS232, USB, karty SMNP. Aplikacja ta składa się z:
 

Usługi systemowej, która komunikuje się z zasilaczem przy użyciu odpowiedniego dla danego zasilacza łącza, odczytując informacje na temat aktualnego stanu urządzenia, a także zmienia jego nastawy w zależności od wskazań Użytkownika. Usługa systemowa uruchamia się zawsze automatycznie wraz z systemem operacyjnym i prowadzi monitoring zasilacza niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany i czy ma uruchomiony panel kontrolny.
 

Panelu kontrolnego, inaczej interfejsu graficznego użytkownika, który pozwala wyświetlić na ekranie informacje na temat zasilacza oraz zmienić jego nastawy, a także dokonywać ustawień zachowania się systemu w przypadku utraty zasilania. Panel kontrolny nie musi być uruchomiony, by monitorowanie usługi systemowej było aktywne (możliwość zminimalizowania aplikacji do zasobnika systemowego).
 

 • KLIENTA SIECIOWEGO, czyli aplikacji, która instalowana jest na wszystkich komputerach kontrolowanych przez aplikację główną. 
   

Schemat działania oprogramowania do UPS EVER - PowerSoft Professional

Schemat działania oprogramowania PowerSoft 


Aktualizacje (nowe funkcjonaności w kolejnych wersjach)

Wersja 2.4.1

 • możliwość resetowania licznika zużycia baterii dla zasilaczy ECO LCD,
 • możliwość aktywacji / dezaktywacji funkcji GREEN w Powerline RT (1000, 2000, 3000),
 • usunięcie z konsoli Linuxa komunikatów debugujących,
 • aktualizacja wyglądu okna głównego.

Wersja 2.4.0

 • ​zaawansowana konfiguracja zdarzeń dla Sinline RT / Sinline RT XL,
 • obsługa Systemów Zasilania Gwarantowanego EVER&Fogo,
 • wsparcie dla Citrix XenServer,
 • modyfikacje w GUI.

Wersja 2.3.5

 • obsługa zasilaczy UPS serii Sinline RT oraz Sinline RT XL,
 • wsparcie dla Windows 10,
 • wsparcie dla VMware 6.0,
 • dodanie nowych funkcjonalności.

Wersja 2.3.4

 • wsparcie dla Powerline RT (6000, 10000) – RS-232, USB, SNMP (v1, v2c), 
 • wsparcie dla EASYLINE AVR USB, 
 • dodana obsługa „trybu błędu” oraz testowania baterii dla DUO II Pro i ECO LCD,
 • kompatybilność z systemem Debian 8.

Wersja 2.3.3

 • wsparcie dla UPS POWERLINE RT (1000, 2000, 3000) – RS-232, USB, SNMP (v1, v2c), 
 • reakcja na zdarzenia energetyczne  bezpośrednio po uruchomieniu usługi,
 • obsługa zdarzenia „Brak komunikacji z UPS”,
 • obsługa wszystkich trybów pracy, alarmów i komunikatów dla ups-ów ONLINE,
 • możliwość zaawansowanej konfiguracji zdarzeń energetycznych dla ups-ów ONLINE,
 • powiadomienia o dostępności nowej wersji oprogramowania i automatyczna aktualizacja, 
 • możliwość wykonania polecenia systemowego z opóźnieniem czasowym,
 • instalator PowerSoft dla Windows automatycznie usuwa poprzednią wersję,
 • zmiany w obsłudze interfejsu RS-232.

Wersja 2.3.2

 • wsparcie dla UPS DUO II Pro, ECO LCD oraz SINLINE USB,
 • możliwość logowania parametrów UPS do pliku tekstowego,
 • zmniejszona liczba instalatorów dla systemów Windows,
 • poprawa błędu dla systemu Win XP,
 • zmiany w obsłudze interfejsu SNMP,
 • zmiany w obsłudze interfejsu USB,

Wersja 2.3.1

 • wsparcie dla platformy witalizacyjnej VMware ESXi 5.x. !
 • wsparcie dla Windows 8, Server 2012, Hyper-V,
 • równoległe monitorowanie kilku UPS.

Wersja 2.3.0

 • autoryzacja użytkownika oprogramowania o podwyższonych uprawnieniach (administrator aplikacji po zalogowaniu ma możliwość konfiguracji oprogramowania oraz konfiguracji UPS),
 • autoryzacja podczas pracy sieciowej PowerSoft (dodanie Netclienta do PowerSoft wymaga podania hasła administratora Netclienta),
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a Netclientem,
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a panelem kontrolnym PowerSoft,
 • możliwość zdalnej konfiguracji usługi PowerSoft poprzez panel kontrolny (użytkownik definiuje adres IP komputera zdalnego na którym uruchomiona jest usługa PowerSoft).