Oprogramowanie PowerSoft

Autorskie oprogramowanie PowerSoft do zarządzania i monitorowania rozwiązaniami UPS marki EVER

Masz pytanie, sugestię dot. oprogramowania?
Napisz nam wiadomość na adres: it.support@ever.eu

Gwarantuje:

 1. UNIWERSALNOŚĆ – jedno oprogramowanie dla wszystkich rozwiązań UPS EVER
 2. KOMPATYBILNOŚĆ – możliwość współpracy z dowolnym systemem operacyjnym
 3. DOSTĘPNOŚĆ –  oprogramowanie jest bezpłatne dla wszystkich Użytkowników zasilaczy UPS marki EVER
 4. AKTUALIZACJĘ –  automatyczną aktualizację nowych wersji po uruchomieniu panelu kontrolnego
 5. SUPPORT - dostęp do wsparcia technicznego dla Użytkowników oprogramowania EVER

Dodatkowe korzyści:

 • wsparcie dla platformy witalizacyjnej VMware ESXi 5.x., VMware ESXi 6.x.
 • wsparcie dla Windows 8, Windows 10, Server 2012, Hyper-V
 • równoległe monitorowanie kilku UPS
 • autoryzacja użytkownika oprogramowania o podwyższonych uprawnieniach (administrator aplikacji po zalogowaniu ma możliwość konfiguracji oprogramowania oraz konfiguracji UPS),
 • autoryzacja podczas pracy sieciowej PowerSoft (dodanie Netclienta do PowerSoft wymaga podania hasła administratora Netclienta),
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a Netclientem a także szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a panelem kontrolnym PowerSoft,
 • możliwość zdalnej konfiguracji usługi PowerSoft poprzez panel kontrolny.

PowerSoft - skuteczne zarządzanie UPS-em w sieci!

JAK TO DZIAŁA?

Oprogramowanie PowerSoft Professional dostarczane jest w formie dwóch aplikacji:

 • APLIKACJI GŁÓWNEJ, która służy do odnotowywania zdarzeń energetycznych oraz konfiguracji reakcji na zdarzenia. Instalację aplikacji głównej należy wykonać na komputerze, który posiada fizyczne połączenie z UPS za pomocą RS232, USB, karty SMNP. Aplikacja ta składa się z:
   
  • Usługi systemowej, która komunikuje się z zasilaczem przy użyciu odpowiedniego dla danego zasilacza łącza, odczytując informacje na temat aktualnego stanu urządzenia, a także zmienia jego nastawy w zależności od wskazań Użytkownika. Usługa systemowa uruchamia się zawsze automatycznie wraz z systemem operacyjnym i prowadzi monitoring zasilacza niezależnie od tego, czy użytkownik jest zalogowany i czy ma uruchomiony panel kontrolny.
    
  • Panelu kontrolnego, inaczej interfejsu graficznego użytkownika, który pozwala wyświetlić na ekranie informacje na temat zasilacza oraz zmienić jego nastawy, a także dokonywać ustawień zachowania się systemu w przypadku utraty zasilania. Panel kontrolny nie musi być uruchomiony, by monitorowanie usługi systemowej było aktywne (możliwość zminimalizowania aplikacji do zasobnika systemowego).
    
 • KLIENTA SIECIOWEGO, czyli aplikacji, która instalowana jest na wszystkich komputerach kontrolowanych przez aplikację główną. 

Schemat działania oprogramowania PowerSoft 

Schemat działania oprogramowania do UPS EVER - PowerSoft Professional

 

Lista systemów kompatybilnych z PowerSoft:

 • 32-bitowe i 64-bitowe systemy Microsft Windows: XP/Vista/7/8/10/2003/2008/2012/2008 Server Core/Hyper-V 2008/2012 Server Core/Hyper-V 2012 
 • 64-bitowe systemy z interfejsem graficznym oraz interfejsem linii poleceń: Debian, Ubuntu, Ubuntu LTS, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, SUSE Linux Enterprise, OpenSUSE
 • 32-bitowe systemy z interfejsem graficznym oraz interfejsem linii poleceń: Debian, Ubuntu, Ubuntu LTS, Red Hat Enterprise Linux, CentOS, Fedora, SUSE Linux Enterprise, OpenSUSE
 • Platforma wirtualizacji VMware ESXi

 

Aktualizacje (nowe funkcjonaności w kolejnych wersjach)

Nowości w wersji 2.4.0

 • ​zaawansowana konfiguracja zdarzeń dla Sinline RT / Sinline RT XL,
 • obsługa Systemów Zasilania Gwarantowanego EVER&Fogo,
 • wsparcie dla Citrix XenServer,
 • modyfikacje w GUI.

Nowości w wersji 2.3.5

 • obsługa zasilaczy UPS serii Sinline RT oraz Sinline RT XL,
 • wsparcie dla Windows 10,
 • wsparcie dla VMware 6.0,
 • dodanie nowych funkcjonalności.

Nowości w wersji 2.3.4

 • wsparcie dla Powerline RT (6000, 10000) – RS-232, USB, SNMP (v1, v2c), 
 • wsparcie dla EASYLINE AVR USB, 
 • dodana obsługa „trybu błędu” oraz testowania baterii dla DUO II Pro i ECO LCD,
 • kompatybilność z systemem Debian 8.

Nowości w wersji 2.3.3

 • wsparcie dla UPS POWERLINE RT (1000, 2000, 3000) – RS-232, USB, SNMP (v1, v2c), 
 • reakcja na zdarzenia energetyczne  bezpośrednio po uruchomieniu usługi,
 • obsługa zdarzenia „Brak komunikacji z UPS”,
 • obsługa wszystkich trybów pracy, alarmów i komunikatów dla ups-ów ONLINE,
 • możliwość zaawansowanej konfiguracji zdarzeń energetycznych dla ups-ów ONLINE,
 • powiadomienia o dostępności nowej wersji oprogramowania i automatyczna aktualizacja, 
 • możliwość wykonania polecenia systemowego z opóźnieniem czasowym,
 • instalator PowerSoft dla Windows automatycznie usuwa poprzednią wersję,
 • zmiany w obsłudze interfejsu RS-232.

Nowości w wersji 2.3.2

 • wsparcie dla UPS DUO II Pro, ECO LCD oraz SINLINE USB,
 • możliwość logowania parametrów UPS do pliku tekstowego,
 • zmniejszona liczba instalatorów dla systemów Windows,
 • poprawa błędu dla systemu Win XP,
 • zmiany w obsłudze interfejsu SNMP,
 • zmiany w obsłudze interfejsu USB,

Nowości w wersji 2.3.1

 • wsparcie dla platformy witalizacyjnej VMware ESXi 5.x. !
 • wsparcie dla Windows 8, Server 2012, Hyper-V,
 • równoległe monitorowanie kilku UPS.

Nowości w wersji 2.3.0

 • autoryzacja użytkownika oprogramowania o podwyższonych uprawnieniach (administrator aplikacji po zalogowaniu ma możliwość konfiguracji oprogramowania oraz konfiguracji UPS),
 • autoryzacja podczas pracy sieciowej PowerSoft (dodanie Netclienta do PowerSoft wymaga podania hasła administratora Netclienta),
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a Netclientem,
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a panelem kontrolnym PowerSoft,
 • możliwość zdalnej konfiguracji usługi PowerSoft poprzez panel kontrolny (użytkownik definiuje adres IP komputera zdalnego na którym uruchomiona jest usługa PowerSoft).