Zasady obsługi serwisowej

 1. Dla Urządzeń objętych serwisem door-to-door (naprawa w serwisie), w przypadku uszkodzenia zasilacza będącego na gwarancji, koszt wysyłki w obie strony (do serwisu i zwrotnie do Klienta) pokrywa Producent. 

Warunkiem pokrycia kosztów przesyłki przez Producenta jest realizacja wysyłki  w sposób wskazany na stronie www.ever.eu. Urządzenie można również dostarczyć osobiście na adres serwisu.


2. W przypadku napraw pogwarancyjnych koszt transportu w obie strony pokrywa Użytkownik.


3. W razie reklamacji Urządzenie powinno być przysłane w oryginalnym opakowaniu. W przypadku braku kompletnego oryginalnego opakowania, Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne powstałe w wyniku transportu. Koszt naprawy tak powstałych uszkodzeń ponosi Użytkownik.


4. Nieuzasadnione przesłanie w ramach gwarancji urządzenia do serwisu obciąża Użytkownika kosztami przesyłki.


5. Dla Urządzeń objętych serwisem on-site (naprawa u Użytkownika) w przypadku uszkodzenia Urządzenia będącego na gwarancji należy postępować zgodnie z poniższymi zasadami:


a. zgłoszenie usterki UPS-a do serwisu EVER:
telefonicznie pod nr +48 61 6500 419,
e-mailem na adres: serwis@ever.eu,
faksem na nr +48 61 6510 927,

 

b. ustalenie terminu wizyty serwisu,


c. z gwarancji wyłączone są czynności serwisowe powstałe wskutek: nieuzasadnionych zgłoszeń serwisowych, instalacji urządzenia niezgodnej z wytycznymi Producenta, nieprawidłowej konfiguracja lub obsługi urządzenia,


d. w przypadku napraw pogwarancyjnych koszt dojazdu serwisu oraz naprawy pokrywa Użytkownik.

Adres serwisu:

EVER Sp. z o. o.

ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań,
tel. + 48 61 6500 419, 
serwis@ever.euwww.ever.eu/serwis

Zapisz subskrypcję newslettera EVER

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Ever” sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i plików cookie Polityka prywatności i dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane