Przygotowujesz się do instalacji UPS-a?

 Sprawdź nasze zalecenia, aby proces instalacji przebiegł bezpiecznie i sprawnie, oraz aby zminimalizować ryzyko błędów i ewentualnych problemów technicznych.

Zalecenia instalacyjne

Planowane umiejscowienie urządzeń oraz warunki środowiskowe

 1. pomieszczenie z urządzeniami zasilania gwarantowanego o mocy ≥ 6kW powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych,
 2. Urządzenia nie powinny być instalowane w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, nadmiernego ciepła, zalania, zapylenia i zanieczyszczeniem oraz bliskość do materiałów łatwopalnych cieczy i gazów,
 3. ze względu na obecność akumulatorów AGM oraz wymogi chłodzenia urządzeń należy zapewnić w pomieszczeniu odpowiednie warunki środowiskowe tj:
 • optymalna temperatura pomieszczenia 18 ÷ 23 ºC,
 • wilgotność pomieszczenia poniżej 90% bez kondensacji,
 • niezbędny przepływ powietrza wentylującego  Q = 0,042 * C [m3/h] gdzie C –  pojemność w Ah,

4. wybór miejsca montażu i rozmieszczenia urządzeń powinien uwzględniać:

 •  wagę wszystkich urządzeń i ich wpływ na dopuszczalną nośność stropu/podłogi,
 •  możliwość stabilnego przytwierdzenia  urządzeń do podłoża,
 •  swobodny dostęp do zasilacza UPS według poniższych zaleceń:   0,5 m z każdej strony urządzenia – dla urządzeń nie przytwierdzonych na stałe do podłoża, 1,0 m z każdej strony urządzenia – dla urządzeń przytwierdzonych do podłoża 

5. Za wybór miejsca montażu urządzeń odpowiada Klient

Zalecenia instalacyjne

Przygotowanie instalacji zasilająco-odbiorczej

 1. projekt oraz wykonanie instalacji przyłączeniowej należy zlecić osobom z odpowiednimi kwalifikacjami i uprawnieniami,
 2. dobór przekrojów przewodów oraz zabezpieczeń stosować zgodnie z danymi zawartymi w tabelach wytycznych instalacyjnych.
 3. ze względów eksploatacyjno – serwisowych zaleca się zastosowanie bypassu zewnętrznego, zgodnego ze schematem zawartym w wytycznych instalacyjnych. Zastosowanie takiego układu umożliwia wykonywanie obsługi eksploatacyjnej urządzenia bez przerw i zaników w zasilaniu urządzeń.
 4. uwzględnić na etapie przygotowania instalacji możliwość podłączenia zasilacza UPS do systemu ppoż. z wykorzystaniem układu EPO,
 5. instalacja przyłączeniowa urządzeń dla których 1-wsze uruchomienie musi wykonać serwis Producenta powinna być doprowadzona  z zapasem ~ 0,5m do miejsca montażu bypassu zewnętrznego lub zasilacza UPS.
 6. Przewody LAN do karty SNMP Klient doprowadza we własnym zakresie z zapasem do

Masz Wątpliwości?

W przypadku wątpliwości zadaj pytanie

Zapisz subskrypcję newslettera EVER

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

Administratorem Twoich danych osobowych jest „Ever” sp. zo.o. z siedzibą w Poznaniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i plików cookie Polityka prywatności i dowiedz się jak przetwarzamy Twoje dane