Naprawy gwarancyjne EVER

Naprawy gwarancyjne EVER

Naprawy gwarancyjne EVER są wykonywane zgodnie ze szczegółowymi warunkami gwarancji określonymi w karcie gwarancyjnej reklamowanego urządzenia. W zależności od rozwiązania Serwis EVER wykonuje naprawę serwisową w systemie: Klient zlecając usługę wyraża zgodę na pokrycie ewentualnych kosztów z nich wynikających, np.

Naprawy gwarancyjne EVER Read More »