Planowane umiejscowienie urządzeń oraz warunki środowiskowe

Pomieszczenie z urządzeniami zasilania gwarantowanego o mocy ≥ 6kW powinno być zabezpieczone przed dostępem osób postronnych.

Urządzenia nie powinny być instalowane w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie:

 

 • promieni słonecznych, 
 • nadmiernego ciepła, 
 • zalania, 
 • zapylenia, 
 • zanieczyszczenia,
 • bliskość do materiałów łatwopalnych (cieczy i gazów).

Ze względu na obecność akumulatorów AGM oraz wymogi chłodzenia urządzeń należy zapewnić w pomieszczeniu  odpowiednie warunki środowiskowe tj:

 

 • optymalna temperatura pomieszczenia 18 ÷ 23 ºC, 
 • wilgotność pomieszczenia poniżej 90% bez kondensacji,
 • niezbędny przepływ powietrza wentylującego  Q = 0,042 * C [m3/h] gdzie C –  pojemność w Ah,
Wybór miejsca montażu  i rozmieszczenia urządzeń powinien uwzględniać:

 

 • wagę wszystkich urządzeń i ich wpływ na dopuszczalną nośność stropu/podłogi, 
 • możliwość stabilnego przytwierdzenia urządzeń do podłoża, 
 • swobodny dostęp do zasilacza UPS według poniższych zaleceń:

    0,5 m z każdej strony urządzenia – dla urządzeń nie przytwierdzonych na stałe do podłoża,

    1,0 m z każdej strony urządzenia – dla urządzeń przytwierdzonych do podłoża, 

 

Za wybór miejsca montażu urządzeń odpowiada Klient.

Adres serwisu:

EVER Sp. z o. o.

ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań,
tel. + 48 61 6500 419, 
serwis@ever.euwww.ever.eu/serwis

Zapisz subskrypcję newslettera EVER

Otrzymuj powiadomienia o nowych artykułach

Administratorem Twoich danych osobowych jest „EVER” Sp. z o.o. z siedzibą w
Poznaniu. Sprawdź naszą Politykę prywatności i plików cookie Polityka prywatności i
dowiedz się, jak przetwarzamy Twoje dane