Zasilacze awaryjne UPS
powrót do listy

UPS EVER POWERLINE GREEN 60-33 LITE

Part number: W/PGRLTO-3360K0/00

Gdzie kupić

Zasilacze UPS EVER z serii POWERLINE GREEN 33 LITE są urządzeniami klasy ONLINE (VFI), przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci elektroenergetycznej. Dedykowane są do szczególnie wrażliwych odbiorników. Jest to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy przeznaczonych głównie dla serwerów, sieci komputerowych i systemów obróbki danych.

 

Zastosowanie UPS POWERLINE GREEN 33 LITE

serwerownie Centra danych szpitale i placówki medyczne Urządzenia wielofunkcyjne Firmy telekomunikacyjne firmy przemysłowe i produkcyjne

 

Najważniejszymi innowacyjnymi cechami produktu są: możliwość kompensacji mocy biernej przez wewnętrzne bloki zasilacza, tryb pracy hybrydowej oraz dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem. Istotnymi dla użytkowników zaletami urządzenia są: racjonalność gospodarowania energią (pozwalająca na osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych, związanych z eksploatacją UPS i urządzeń odbiorczych), jak również możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności w postaci analizy parametrów środowiskowych, trybu pracy ECO, skalowalności mocy oraz skalowalności czasu pracy autonomiczneji. Potwierdzeniem wysokiej jakości wytwarzanych urządzeń oraz surowych warunków kontroli jakości produkcji jest wprowadzenie pięcioletniego okresu gwarancji.

 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • Praca w trybie on-line z rzeczywistym podwójnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napięciem wyjściowym (o najwyższej jakości parametrach VFI-SS-111).
 • Wysoki prąd zwarcia, dzięki czemu osiąga się wysoką selektywność zabezpieczeń na liniach dystrybucji zasilania.
 • Kompensacja wejściowej mocy biernej zasilacza – uzyskiwanie korzyści finansowych z uwagi na zmniejszanie opłat za zużycie mocy biernej.
 • Praca hybrydowa – wydłużenie czasu pracy autonomicznej (funkcjonowania w trybie rezerwowym) dzięki dostarczaniu energii do falownika jednocześnie z akumulatorów oraz z sieci o złych parametrach – dla określonego przedziału degradacji parametrów napięcia sieciowego (bardzo szerokie wejściowe okno napięciowe).
 • Osiąganie wysokich sprawności w szerokim zakresie obciążeń dzięki zastosowaniu podzespołów o wysokiej jakości.
 • Dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem, pozwalający na adaptacyjne dostosowanie wydajności układu chłodzenia do aktualnego stanu urządzenia (minimalizacja strat mocy i kosztów wynikających z zapotrzebowania na chłodzenie)
 • Technologia Intelligent Battery Management wykorzystująca zaawansowane zarządzanie akumulatorami w celu zwiększenia ich żywotności oraz optymalizacji czasu i energii doładowania.
 • Możliwość pracy w trybie ECO – poprawa efektywnej sprawności funkcjonowania systemu zasilania.
 • Skalowalność (przedłużenie) czasu pracy autonomicznej dzięki możliwości podłączenia do zasilacza UPS większej ilości modułów bateryjnych (opcja).
 • Skalowalność mocy zasilania.
 • Funkcja Start-on-battery umożliwia uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne (tzw. „Zimny start”). 
 • Uzyskiwanie informacji o temperaturze i wilgotności na podstawie realizowanych pomiarów – możliwość zdalnej analizy parametrów środowiskowych.
 • Możliwość współpracy z zewnętrznymi panelami zarządzającymi (działającymi na systemie Android), a także wykorzystania interfejsów komunikacyjnych RS232, RS485, USB, sieciowej karty zarządzającej SNMP/HTTP, wejść sterujących i programowalnych wyjść bezpotencjałowych oraz zintegrowany panel operatorski LCD – pozwalające na indywidualny wybór sposobu zdalnego zarządzania UPS-em.​
 • Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off), umożliwiająca przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np. pożar).
 • Rejestr zdarzeń - przechowujący informacje dotyczące zdarzeń, które wystąpiły (rejestracja trybów pracy , alarmów i komunikatów związanych z pracą UPS).
 • „Miękki” start - zabezpiecza prawidłowe uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stanów przejściowych).
Zastosowanie : Serwerownia, Przemysł i infrastruktura
Rodzina zasilaczy : POWERLINE GREEN 33/ LITE/ PRO
Moc wyjściowa pozorna [VA]: 60000
Moc wyjściowa czynna [W]: 45000
Topologia : VFI (online, VFI-SS-111)
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 3 / 3
Typ obudowy : Tower
Sprawność maks. (dla VFI) [%]: < 94
Sprawność (dla ECO) [%]: > 98
Temperatury pracy [°C]: 0 ÷ +40
Chłodzenie : Wymuszone, wewnętrzne wentylatory
Temperatura powietrza chłodzącego [°C]: < 20
Ilość wydzielanego ciepła dla nominalnych warunków pracy [BTU / h]: < 11600
Znamionowe napięcie wejściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 3 x 400
Zakres napięcia wejściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%]: ~ 173 ÷ 485 ± 2
Znamionowy prąd wejściowy [A]: 70
Częstotliwość znamionowa napięcia wejściowego [Hz]: 50
Zakres częstotliwości wejściowej [Hz] i tolerancja [Hz]: 45 ÷ 55 ± 1
Współczynnik mocy PF : > 0,99
Współczynnik odkształceń prądu wejściowego THDi [%]: < 2
Moc bierna pojemnościowa [var]: 0
Współczynnik tg ϕ : < 0,4
Znamionowe napięcie wyjściowe (wartość skuteczna) [V]: ~ 3 x 400
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca sieciowa : ~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne
Zakres napięcia wyjściowego (wartości skuteczne) [V] i tolerancja [%] - praca rezerwowa : ~ 3 x (380 ÷ 415) ± 2, konfigurowalne
Znamionowy prąd wyjściowy [A]: 87
Kształt napięcia wyjściowego (przy pracy rezerwowej / sieciowej) : Sinusoidalny / Sinusoidalny
Częstotliwość znamionowa napięcia wyjściowego [Hz]: 50
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca sieciowa [Hz]: Synchronicznie z siecią
Zakres częstotliwości (tolerancja) - praca rezerwowa [Hz]: 50 ± 0,1
Regulacja statyczna napięcia wyjściowego [%]: < 1
Współczynnik odkształceń napięcia wyjściowego THDu [%]: < 0,4 dla Pmax (liniowe); < 5 (nieliniowe wg PN-EN 62040-3)
Współczynnik szczytu CF : 3:1
Czas przełączenia na pracę rezerwową [ms]: 0
Czas powrotu na pracę sieciową [ms]: 0
Przeciążalność [%]: 130 - 10 min; 160 - 1 min; 300 - 100 ms
Akumulatory wewnętrzne : 12 V / 7 Ah VRLA lub 12 V / 9 Ah VRLA
Liczba akumulatorów wewnętrznych : 64 (2 x 32)
Dopuszczalna całkowita pojemność akumulatorów wewnętrznych [Ah]: 9
Zewnętrzne moduły bateryjne : TAK
Maksymalna liczba modułów bateryjnych (maksymalna pojemność akumulatorów w modułach) [Ah]: 500
Czas podtrzymania z baterii wewnętrznych (100 % / 80 % / 50 % Pmax) [min]: Zależny od typu zastosowanych akumulatorów
Czas podtrzymania baterii wewnętrznych + 1 moduł bateryjny (100% / 80% / 50% Pmax) [min]: Zależny od typu zastosowanych akumulatorów
Napięcie nominalne obwodu DC [V]: 384
Maksymalny czas ładowania baterii wewnętrznych UPS - po 80 % wyładowaniu baterii [h]: Zależny od typu zastosowanych akumulatorów
Maksymalny prąd ładowania [A]: 25
Wymiary (wys. x szer. x gł.) [mm]: 1150 x 485 x 855
Masa zasilacza [kg]: 340
Masa transportowa (brutto) [kg]: 355
Wymiary transportowe (wys. x szer. x gł.) [mm]: 1300 x 800 x 1200
Pozycja transportu : Pionowa
Zabezpieczenie wejściowe : Przeciwzwarciowe / Przeciążeniowe – Wyłącznik nadprądowy trójbiegunowy B100 A / 400 V AC; Przeciwprzepięciowe; Praca z linii BYPASS – zabezpieczenia zwarciowe i przeciążeniowe
Zabezpieczenie wyjściowe : Praca falownikowa – elektroniczne zwarciowe i przeciążeniowe
Zabezpieczenia wejścia DC (akumulatory wewnętrzne) [A / V DC]: 2 x 100 / 440 cylindryczne 22 x 58
Zabezpieczenia DC (zewnętrzny moduł bateryjny) [A / V DC]: 2 x 100 / 440 cylindryczne 22 x 58 (wyposażenie opcjonalne)
Przyłącze zasilania UPS : 3P5W zaciski śrubowe; max. 35 mm2 (linka)
Przyłącza wyjściowe (liczba i typ gniazd) : 3P5W zaciski śrubowe; max. 35 mm2 (linka)
EPO : Jest (NC), (NO) - opcja
Sygnalizacja : Akustyczno – optyczna; wyświetlacz LCD, diagram synoptyczny
Interfejsy komunikacyjne : RS232, RS485, bezpotencjałowe wyjścia programowalne, wejścia sterujące , zewnętrzny panel zarządzający działający na systemie Android – (opcja), USB, sieciowa karta zarządzająca SNMP/HTTP (opcja), MODBUS RTU
Oprogramowanie monitorująco-zarządzające : PowerSoft Professional
Parametry styków przekaźników wyjść programowalnych [A / V AC]: 1 / 250
 • Seria zasilaczy: POWERLINE GREEN 33 LITE
 • Okres gwarancji na urządzenie
  (liczony od daty sprzedaży): 
                                                       60 miesięcy*
                                                       24 miesiące**
 • Okres gwarancji na akumulatory: 12 miesięcy
 • Czas naprawy: 14 dni roboczych
 • Typ serwisu: on-site***
 • Wymagane dokumenty: wypełniona karta gwarancyjna
 • Wystawienie duplikatu karty gwarancyjnej: odpłatnie****
 • Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej:  Republika Czeska,  Republika Słowacka,  Rzeczpospolita Polska.


Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodnosci towaru z umową.


​​*     W przypadku wykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych.
**    W przypadku nie wykonania przeglądu po 1 roku eksploatacji.
***   Produkt objęty gwarancją jest naprawiany bezpośrednio u Klienta.
**** W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu. Wydany dokument zapewnia korzystanie w pełni z praw gwarancyjnych. Aby uzyskać duplikat należy do wysyłanego sprzętu dołączyć informację o chęci jego otrzymania z danymi do faktury oraz dowód zakupu urządzenia. Naprawa zostanie wykonana bezpłatnie, o ile sprzęt spełnia warunki gwarancji - zostanie jedynie pobrana opłata za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem.