Zasilacze awaryjne UPS
powrót do listy

UPS EVER POWERLINE GREEN 10-33 PRO

Part number: W/PGRPTO-3310K0/00

Gdzie kupić

Zasilacze z serii POWERLINE GREEN 33 PRO są urządzeniami klasy ON-LINE (VFI), przeznaczonymi do współpracy z urządzeniami zasilanymi z trójfazowej sieci elektroenergetycznej. Dedykowane są do współpracy ze szczególnie wrażliwymi odbiornikami. Jest to seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy UPS przeznaczonych zarówno do infrastruktury informatycznej (serwery, sieci komputerowe, system obróbki danych) jak i urządzeń przemysłowych.
 

Najważniejszymi cechami produktu są: możliwość kompensacji mocy biernej przez wewnętrzne bloki zasilacza, tryb pracy hybrydowej oraz dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem. Istotnymi dla użytkowników zaletami urządzenia są: cicha praca, racjonalność gospodarowania energią (pozwalająca na osiągnięcie znacznych oszczędności finansowych, związanych z eksploatacją UPS i urządzeń odbiorczych), jak również możliwość wykorzystania dodatkowych funkcjonalności w postaci analizy parametrów środowiskowych, trybu pracy ECO, skalowalności mocy oraz skalowalności czasu pracy autonomiczneji. Potwierdzeniem wysokiej jakości wytwarzanych urządzeń oraz surowych warunków kontroli jakości produkcji jest wprowadzenie pięcioletniego okresu gwarancji.

 

 

CECHY CHARAKTERYSTYCZNE

 • Praca w trybie on-line z rzeczywistym podwójnym przetwarzaniem, z sinusoidalnym napięciem wyjściowym (o parametrach najwyższej jakości VFI‑SS-111). 
 • Cicha praca zasilacza - ponadakustyczna częstotliwość przetwarzania.
 • Kompensacja wejściowej mocy biernej zasilacza – uzyskiwanie korzyści finansowych z uwagi na zmniejszanie opłat za zużycie mocy biernej.
 • Wysoki prąd zwarcia, dzięki czemu osiąga się wysoką selektywność zabezpieczeń na liniach dystrybucji zasilania.
 • Praca hybrydowa – wydłużenie czasu pracy autonomicznej (funkcjonowania w trybie rezerwowym) dzięki dostarczaniu energii do falownika jednocześnie z akumulatorów oraz z sieci o złych parametrach – dla określonego przedziału degradacji parametrów napięcia sieciowego (bardzo szerokie wejściowe okno napięciowe).
 • Osiąganie wysokich sprawności w szerokim zakresie obciążeń dzięki zastosowaniu podzespołów o wysokiej jakości.
 • Dynamiczny algorytm sterowania chłodzeniem, pozwalający na adaptacyjne dostosowanie wydajności układu chłodzenia do aktualnego stanu urządzenia (minimalizacja strat mocy i kosztów wynikających z zapotrzebowania na chłodzenie).
 • Technologia Intelligent Battery Management wykorzystująca zaawansowane zarządzanie akumulatorami w celu zwiększenia ich żywotności oraz optymalizacji czasu i energii doładowania.
 • Możliwość pracy w trybie ECO – poprawa efektywnej sprawności funkcjonowania systemu zasilania (poprzez selektywność okresów o różnych potrzebach poziomu zabezpieczenia). 
 • Skalowalność (przedłużenie) czasu pracy autonomicznej dzięki możliwości podłączenia do zasilacza UPS większej ilości modułów bateryjnych (opcja). 
 • Skalowalność mocy zasilania.
 • Funkcja Start-on-battery umożliwia uruchomienie UPS nawet wówczas, gdy zasilanie z sieci nie jest dostępne (tzw. „Zimny start”). 
 • Możliwość współpracy z zewnętrznymi panelami zarządzającymi (działającymi na systemie Android), a także wykorzystania interfejsów komunikacyjnych RS232, RS485, USB, sieciowej karty zarządzającej SNMP/HTTP, wejść sterujących i programowalnych wyjść bezpotencjałowych oraz zintegrowany panel operatorski LCD – pozwalające na indywidualny wybór sposobu zdalnego zarządzania UPS-em.
 • Funkcja zdalnego awaryjnego wyłączania zasilania EPO (Emergency Power Off), umożliwiająca przerwanie dostarczania energii do urządzeń odbiorczych z wyjścia zasilacza w ekstremalnych sytuacjach (np.. pożar).
 • Uzyskiwanie informacji o temperaturze i wilgotności na podstawie realizowanych pomiarów – możliwość analizy parametrów środowiskowych.
 • Rejestr zdarzeń – przechowujący informacje dotyczące zdarzeń, które wystąpiły (rejestracja trybów pracy, alarmów i komunikatów związanych z pracą UPS).
 • „Miękki” start – zabezpiecza prawidłowe uruchomienie systemu zasilania gwarantowanego (ochrona przed powstawaniem niekorzystnych stanów przejściowych).
Rodzina zasilaczy : POWERLINE GREEN 33/ LITE/ PRO
Zastosowanie : Serwerownia, Przemysł i infrastruktura
Moc wyjściowa pozorna [VA]: 10000
Liczba faz napięcia (wej / wyj) : 3 / 3
Topologia : VFI (online, VFI-SS-111)
Typ obudowy : Tower
 • Seria zasilaczy: POWERLINE GREEN 33 PRO
 • Okres gwarancji na urządzenie
  (liczony od daty sprzedaży): 
                                                       60 miesięcy*
                                                       24 miesiące**
 • Okres gwarancji na akumulatory: 12 miesięcy
 • Czas naprawy: 14 dni roboczych
 • Typ serwisu: on-site***
 • Wymagane dokumenty: wypełniona karta gwarancyjna
 • Wystawienie duplikatu karty gwarancyjnej: odpłatnie****
 • Zasięg terytorialny ochrony gwarancyjnej:  Republika Czeska,  Republika Słowacka,  Rzeczpospolita Polska.


Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających
z niezgodnosci towaru z umową.


​​*     W przypadku wykonywania corocznych przeglądów gwarancyjnych.
**    W przypadku nie wykonania przeglądu po 1 roku eksploatacji.
***   Produkt objęty gwarancją jest naprawiany bezpośrednio u Klienta.
**** W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej istnieje możliwość odpłatnego wydania duplikatu. Wydany dokument zapewnia korzystanie w pełni z praw gwarancyjnych. Aby uzyskać duplikat należy do wysyłanego sprzętu dołączyć informację o chęci jego otrzymania z danymi do faktury oraz dowód zakupu urządzenia. Naprawa zostanie wykonana bezpłatnie, o ile sprzęt spełnia warunki gwarancji - zostanie jedynie pobrana opłata za wydanie duplikatu zgodnie z cennikiem.