Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych

2012-10-30

18 października bieżącego roku na terenie Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa w Warszawie odbyła się konferencja pod patronatem czasopisma elektro.info: "Ochrona przeciwpożarowa i przeciwporażeniowa w instalacjach elektrycznych (prewencja – jakość – praktyka)". W prezentowanych materiałach przedstawiano stan normatywny oraz rozwiązania sprzętowe związane z bezpieczeństwem pracy elektrycznych urządzeń zasilających i odbiorczych, z uwzględnieniem szczególnego nacisku na ochronę przeciwpożarową i przeciwporażeniową.