SYSTEM MONITOROWANIA TEMPERATURY I WILGOTNOŚCI

SYSTEM ZDALNEGO MONITORINGU PARAMETRÓW Z POWIADOMIENIAMI SMS I/LUB E-MAILEM przeznaczony jest do obiektów, w których istnieje potrzeba monitorowania od kilku do kilkuset punktów pomiarowych np. chłodnie, magazyny, pomieszczenia produkcyjne, powierzchnie sprzedażowe, serwerownie. Dostęp do danych w bazie jest możliwy 24h przez przeglądarkę internetową. Baza pozwala na analizowanie danych, generowanie raportów z dowolnego okresu (dane bieżące i historyczne) oraz indywidualną konfigurację alarmów SMS/e-mail. Dostęp do bazy nie wiąże się z żadnymi opłatami.
 

KTÓRE ATUTY ROZWIĄZANIA WYKORZYSTASZ ???

 1. SZEROKI WACHLARZ ZASTOSOWAŃ

Monitoring różnych parametrów (temperatura, wilgotność, ciśnienie) w obiektach wszystkich branż produkcyjnych m.in.: rolno - spożywczej, rybnej, medycznej, farmaceutycznej, chemicznej, tytoniowej, informatycznej itp.

 1. FUNKCJONALNOŚĆ REJESTRATORÓW

Rejestratory dokonują pomiarów i zapisu danych w czasie rzeczywistym (znaczniki czasu UTC) w trwałej pamięci wewnętrznej urządzenia. Zasięg transmisji radiowej w wolnej przestrzeni wynosi aż 700 m. Możliwy jest także dodatkowy zdalny dostęp do rejestratorów z dowolnej lokalizacji.

 1. ZABEZPIECZENIA WIELOPOZIOMOWE

Rejestratory zabezpieczone są przed modyfikacją, co wyklucza możliwość ingerencji zewnętrznej (zebrane informacje są rzetelne i wiarygodne). Dostęp do SYSTEMU otrzymują wyłącznie upoważnione osoby. Gwarantujemy dokładność pomiarów w całym zakresie pracy oraz wysoki poziom bezpieczeństwa danych (szyfrowanie).

 1. TRWAŁOŚĆ REJESTRATORÓW

Żywotność baterii dostosowana jest do okresu użytkowania rejestratora plus dodatkowe 3 miesiące, w których zapisuje dane, ale nie wysyła (odczyt tylko przez podczerwień). Są łatwe w montażu, wodoodporne i wstrząsoodporne, dzięki czemu istnieje możliwość ich instalacji w trudnych warunkach.

 1. ŁATWA KONFIGURACJA i OBSŁUGA

Samodzielnie skonfigurowany w kilkanaście minut system obsługiwany jest poprzez aplikację dostępną w Internecie. Software dedykowany jest do gromadzenia informacji, tworzenia ich wizualizacji (tabele i wykresy) oraz przedstawiania raportów pomiarowych. Zbieranie danych z rejestratorów w bazie odbywa się nie tylko za pomocą fal radiowych ale również Internetu, NFC oraz Bluetootha.

 1. NISKIE KOSZTY WDROŻENIA

Nieodpłatny dostęp do bazy danych i aplikacji, stały nadzór i gwarancja bezpieczeństwa dostawcy technologii BLULOG oraz zachowanie konkurencyjnych cen rejestratorów sprawia, że koszt wdrożenia jest minimalny.

 1. CERTYFIKACJA ELEMENTÓW SYSTEMU

Moduł pomiarowy rejestratora BLULOG zgodny jest z normą EN 12830, ETSI 300220, a także posiada certyfikat HACCP. Sensory znajdujące się w rejestratorach pomiarowych BLULOG posiadają certyfikat kalibracji szwajcarskiej firmy SENSIRION zgodny z EN 17025.

 1. ABONAMENT

Dostęp do danych z pomiarów nie musi być równoznaczny z zakupem SYSTEMU. Możliwość wnoszenia opłat miesięcznych w umowie abonamentowej eliminuje konieczność ponoszenia wysokich nakładów na zakup sprzętu pomiarowego. Użytkownik w tym wypadku płaci tylko za usługi dostępu do danych.
 

GDZIE ZASTOSUJESZ SYSTEM???

 1. ZAKŁADY PRODUKCYJNE

Hale produkcyjne, serwerownie i inne pomieszczenia, w których warunki klimatyczne wpływają na jakość i trwałość produktów bądź urządzeń.

 1. PRZECHOWYWANIE I DYSTRYBUCJA PRODUKTÓW

Magazyny, chłodnie, szklarnie oraz hale służące do przechowywania produktów wrażliwych na zmiany parametrów środowiskowych tj. temperatura, wilgotność.

 1. HANDEL I GASTRONOMIA

Sklepy wielkopowierzchniowe, mniejsze sklepy detaliczne, pawilony handlowe, restauracje, bary - wszędzie tam, gdzie zadowolenie potencjalnego klienta wynika z dostarczenia świeżego i trwałego produktu.

 1. MEDYCYNA I FARMACJA

Hurtownie farmaceutyczne, apteki, szpitale, przychodnie oraz laboratoria gdzie spełnienie parametrów środowiskowych w istotny sposób może wpłynąć na jakość, a także przydatność produktów, przekładając się tym samym na zdrowie człowieka.

 

ZASADA DZIAŁANIA SYSTEMU

W skład wchodzą:

 • rejestratory zapisujące i gromadzące dane,
 • koncentrator tzw. HUB - urządzenie do automatycznej komunikacji rejestratora z bazą danych,
 • opcjonalny wzmacniacz sygnału,
 • baza danych do gromadzenia i przetwarzania danych z czujników rejestratorów,
 • aplikacja do zdalnego, jednoczesnego monitorowania parametrów (tj. temperatura i wilgotność) w czasie rzeczywistym i komunikacji z bazą systemu.

Dostęp do parametrów poprzez aplikację w chmurze za pomocą przeglądarki internetowej oraz poprzez lokalny punkt dostępu.


 

 

 

 

 

 

 

 


Pobierz więcej informacji o rozwiązaniu >>

W RAZIE JAKICHKOLWIEK PYTAŃ ZAPRASZAMY DO KONTAKTU

Janetta Sałek
kom.   +48 530 101 161
janetta.salek@ever4b.eu
www.ever4b.eu