ECO Pro AVR CDS / ECO Pro AVR CDS RACK - skuteczna konfiguracja i monitoring pracy >>

Instalacja autorskiego oprogramowania PowerSoft otwiera szerokie możliwości monitoringu i konfiguracji zasilaczem ECO Pro AVR CDS. Bezpłatne Software daje Użytkownikowi informację o trybie pracy UPS-a oraz jego obciążeniu, stanie naładowania akumulatora i czasie autonomii. W przypadku wykrycia zmiany trybu pracy lub niskiego stanu baterii zasilacza, usługa (po wcześniejszej konfiguracji) wykonuje zadane przez użytkownika akcje (wysyła wiadomość e-mail, wyświetla komunikat tekstowy czy wreszcie zamyka system operacyjny). Funkcja „Konfiguracja UPS” umożliwia ustawianie wartości progów napięciowych i częstotliwościowych (po przekroczeniu których UPS przełącza się w tryb bateryjny lub dokonuje korekty napięcia sieciowego AVR). Funkcja „Konfiguracja zdarzeń” umożliwia z kolei konfigurację czasu liczonego od momentu pojawienia się zaniku napięcia do momentu rozpoczęcia zamykania systemu operacyjnego. Więcej o oprogramowaniu PowerSoft >>

Monitoring i konfiguracja pracy - okno główne aplikacji

 

 1. Informacje rozszerzone. Okno dialogowe prezentujące wartości parametrów zasilacza UPS takich jak wartości napięć, częstotliwości, mocy itp. Wartości te mogą się zmieniać na bieżąco wraz z odczytywaniem ich z zasilacza. Lista wyświetlanych parametrów jest zmienna i zależy od podłączonego modelu zasilacza.
 2. Konfiguracja UPS. Okno dialogowe umożliwiające zmianę parametrów konfiguracyjnych zasilacza. Liczba i typ parametrów zasilacza wyświetlanych na liście zależna jest od typu podłączonego zasilacza. 
 3. Konfiguracja aplikacji. Okno umożliwiające konfigurację aplikacji. 
 4. Konfiguracja zdarzeń. Okno umożliwiające konfigurację reakcji na zdarzenia energetyczne komputera lokalnego oraz komputerów dostępnych w sieci komputerowej. 
 5. Konfiguracja logów. Okno umożliwiające konfigurację rejestrowania komunikatów związanych z pracą zasilacza oraz jego parametrów.

 

Informacje rozszerzone - bieżący monitoring pracy UPS

 

Możliwości konfiguracji wybranych parametrów pracy UPS

 

 1. Napięcie wyjściowe - wartość stabilizowanego napięcia wyjściowego w trybie pracy bateryjnej podana z rozdzielczością jednego wolta. Zakres dopuszczalnych wartości: 220-240V
 2. Próg dolny wejściowy - wartość napięcia przejścia do trybu pracy bateryjnej przy niskim napięciu podawana z rozdzielczością jednego wolta. Zakres dopuszczalnych wartości: 184-210,
 3. Próg górny wejściowy - wartość napięcia przejścia do trybu pracy bateryjnej przy wysokim napięciu podawany z rozdzielczością jednego wolta. Zakres dopuszczalnych wartości: 240-264,
 4. Próg dolny AVR Boost - wartość dolnego progu napięcia przejścia do trybu pracy AVR podawany z rozdzielczością jednego wolta. Zakres dopuszczalnych wartści: 195-210,
 5. Opóźnienie trybu oczekiwania - czas liczony od momentu rozpoczęcia zamykania systemu operacyjnego do wyłączenia UPS-a (przejście do trybu oczekiwania). Czas ten musi być odpowiednio duży, aby system operacyjny zdążył się zamknąć przed wyłączeniem UPS-a. Parametr ten jest ignorowany jeżeli opcja “Po zamknięciu systemu wyłącz zasilacz UPS” w oknie konfiguracji akcji “Zamknij system” jest wyłączona,
 6. Próg dolny częstotliwościowy - dolny próg kryterium poprawności częstotliwości dla sieci zasilającej. Zakres dopuszczalnych wartości: 45-49,
 7. Próg górny częstotliwościowy - górny próg kryterium poprawności częstotliwości dla sieci zasilającej. Zakres dopuszczalnych wartości: 51-55,
 8. Czas autonomii przy którym jest zgłaszany niski poziom baterii - ustawienie czasu autonomii, przy którym zostanie zgłoszony niski poziom naładowania baterii. Zakres dopuszczalnych wartości: 0-65535,
 9. Sygnalizacja dźwiękowa - włączenie/wyłączenie sygnalizacji dźwiękowej UPS.

 

Zadana reakcja na zdarzenie energetyczne

 


WYŚWIETL KOMUNIKAT

Akcja powoduje wyświetlenie komunikatu o treści wpisanej przez uzytkownika. Komunikat pojawia się nawet w sytuacji, gdy okno aplikacji PowerSoft jest zamknięte oraz niewidoczne jako ikona w zasobniku systemowym.

 

POLECENIE SYSTEMOWE

Akcja umożliwiająca wykonanie wybranego polecenia systemowego w reakcji na pojawienie się zdarzenia. Należy zwrócić uwagę, że polecenie zostanie wykonane nawet w przypadku, gdy okno PowerSoft jest zamknięte, gdyz jest uruchamiane przez usługę systemową i w jej kontekście. Użytkownik musi zdawać sobię sprawę z konsekwencji uruchomienia poleceń w kontekście usługi.
 

WYŚLIJ E-MAIL

Akcja dostępna dla komputera lokalnego pozwala na wysyłanie wiadomości e-mail do określonego adresata i określonej treści przez wskazany serwer SMTP. Szczegóły związane z wysyłaniem wiadomości można definiować w oknie dialogowym otwieranym po naciśnięciu przycisku „Konfiguruj”. Istnieje możliwość ustawienia: nadawcy, adresata, tematu oraz treści wiadomości.
 

ZAMKNIJ SYSTEM

Akcja powodująca zamknięcie, restart lub hibernację systemu. Dostępne metody:

 1. Standardowe zamknięcie systemu - zamknięcie w sposób podobny do zamknięcia przez użytkownika. Jeżeli uruchomiona aplikacja posiada plik otwarty, który nie został zapisany, to system pozostanie uruchomiony w oczekiwaniu na zapisanie pliku przez użytkownika.
 2. Wymuszone zamknięcie systemuzamknięcie w sposób podobny do zamknięcia przez użytkownika jednakże jeżeli uruchomione aplikacje posiadają pliki, które nie zostały zapisane, zostaną one zamknięte bez oczekiwanie na zapisanie przez użytkownika.
 3. Hibernacja - wstrzymanie pracy systemu oraz zapisanie jego stanu na dysk, po czym wyłączenie komputera. Najbezpieczniejsza forma zamykania systemu.
 4. Restart systemu - standardowe zamknięcie systemu z ponownym uruchomieniem.

Poprzez zaznaczenie pola Po zamknięciu systemu wyłącz zasilacz UPS użytkownik sprawia, że po zamknięciu systemu operacyjnego zasilacz przejdzie w tryb oczekiwania (na powrót sieci energetycznej). Po przywróceniu zasilania komputer uruchomi się ponownie, jeśli w BIOS-ie komputera ustawiono odpowiednią opcję.

 

Pobierz aktualną wersję oprogramowania PowerSoft >>

Pobierz instrukcję oprogramowania PowerSoft >>