PROMOCJA B2B: GWARANTOWANA NAGRODA EVER - dla Ciebie i twojego Klienta

ZOBACZ GRAFIKĘ PROMOCJI >>
Pobierz regulamin akcji >>

Zasady akcji „GWARANTOWANA NAGRODA EVER”

 1. Organizatorem akcji marketingowej GWARANTOWANA NAGRODA EVER jest EVER Sp. z o.o.
 2. Celem niniejszej akcji jest przyznanie nagrody rzeczowej za zakup określonych w regulaminie produktów promocyjnych.
 3. Akcja skierowana jest do przedsiębiorców lub handlowców - pracowników i współpracowników RESELLERÓW EVER dokonujących zakupów Produktów EVER u Dystrybutorów EVER wskazanych poniżej.
 4. Lista Dystrybutorów za pośrednictwem których realizowana jest sprzedaż promocyjna: AB S.AABC Data S.AAction S.A.Incom Group S.A.Veracomp S.A.Tech Data​ Polska Sp. z o.o.

AB S.A.

 ABC Data S.A

Action S.A.

Incom Group S.A. 

Veracomp S.A.

Tech Data Sp. z o.o.

 1. Akcja trwa w okresie od 01.V.2018 do 30.VI.2018 lub do wyczerpania zapasów produktów promocyjnych
 2. Produktami objętymi akcją są:
   

INDEKS EVER

MODEL UPS

MOC CZYNNA [W]

W/SRTLRT-001K60/00

UPS EVER SINLINE RT 1600

1250

W/SRTLRT-002K00/00

UPS EVER SINLINE RT 2000

1650

W/SRTLRT-003K00/00

UPS EVER SINLINE RT 3000

2250

W/SRTXRT-001K25/00

UPS EVER SINLINE RT XL 1250

1250

W/SRTXRT-001K65/00

UPS EVER SINLINE RT XL 1650

1650

W/SRTXRT-002K25/00

UPS EVER SINLINE RT XL 2250

2250

W/SRTXRT-003K00/00

UPS EVER SINLINE RT XL 3000

3000

 1. Uczestnik akcji marketingowej dokonuje zgłoszenia udziału w akcji poprzez wypełnienie i akceptację formularza zgłoszeniowego, a także przesłanie kopii dokumentu zakupu na adres e-mail: promocja-ever@ever.eu.
 2. Nagrodami w akcji są nagrody rzeczowe wręczane osobie reprezentującej Partnera EVER  za każdy zakupiony promowany produkt. Uczestnik ma prawo do wyboru nagrody z poniższej puli:
   
Skok bungee
o wartości 350 zł
Słuchawki dokanałowe CREATIVE Outlier Sports Głośnik przenośny
JBL Flip 4
Carl Zeiss Okulary
VR ONE Plus
Wybrane gry komputerowe
o wartości do 350 zł

 

 • Do akcji nie wlicza się zakupów realizowanych na podstawie ofert lub poprzedzonych ceną specjalną od EVER.
 • Akcja nie łączy się z innymi promocjami EVER.
 • Wysyłka towaru będzie realizowana na warunkach i zasadach obowiązujących u wybranego Dystrybutora EVER (dotyczy m.in. minimum logistycznego oraz kosztów wysyłki z magazynów).
 • Produkty zakupione w czasie trwania akcji „GWARANTOWANA NAGRODA EVERnie podlegają zwrotowi ani wymianie. 
 • EVER zastrzega sobie prawo do zmiany warunków akcji w trakcie jej trwania lub wcześniejszego zakończenia bez podania przyczyny.
 • Uczestnictwo w akcji jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
 • Rozliczenie promocji i wysyłka nagród nastąpi w ciągu 10 dni od otrzymania przez Organizatora pełnej dokumentacji zgłoszeniowej.

 

                  


* Dobrowolność i legalność uczestniczenia w Akcji: Każdy uczestnik - osoba fizyczna, uczestniczy w Akcji na zasadach dobrowolności oraz w zgodzie z wymaganiami jego pracodawcy. Dlatego też przystąpienie do Akcji przez taką osobę, każda jej czynność przedsięwzięta bezpośrednio w celu uzyskania nagrody w Akcji lub zgłoszenie się po tę nagrodę upoważnia domniemanie, że uczestnictwo w Akcji nie narusza właściwych relacji pomiędzy uczestnikiem Akcji i jego pracodawcą. W przypadku wystąpienia jakiejkolwiek sprzeczności pomiędzy uczestniczeniem w Akcji a wymogami nałożonymi przez pracodawcę, te ostatnie powinny mieć znaczenie nadrzędne. Za ewentualne nieprzestrzeganie tej zasady odpowiedzialność ponosi uczestnik Akcji.