Projekty UE

Firma EVER jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który obejmuje działania związane z rozwojem eksportu poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.


Firma EVER jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który obejmuje opracowanie i wdrożenie platformy internetowej z integracją systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji B2B.

 


Firma EVER zrealizowała z sukcesem projekt opracowania i wdrożenia do produkcji serii innowacyjnych zasilaczy UPS on-line w zakresie mocy od 60 kVA do 120 kVA, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.