Projekty UE

EVER Sp. z o.o. realizuje projekt w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, działanie 3.4 Dotacje na kapitał obrotowy.

Celem jest utrzymanie działalności gospodarczej średniego przedsiębiorcy, który w związku z zakłóceniami w funkcjonowaniu gospodarki na skutek wystąpienia pandemii COVID-19, znalazł się w trudnej sytuacji ekonomicznej.

Wsparcie przeznaczone jest na finansowanie kapitału obrotowego w celu zaspokojenia pilnych potrzeb przedsiębiorcy w zakresie płynności i przezwyciężenia trudności finansowych, które zaistniały wskutek pandemii COVID-19.

Wartość projektu i wkładu Funduszy Europejskich: 107 676,09 PLN.


Firma EVER jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który obejmuje działania związane z rozwojem eksportu poprzez wdrożenie Planu Rozwoju Eksportu.


Firma EVER jest w trakcie realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, który obejmuje opracowanie i wdrożenie platformy internetowej z integracją systemów informatycznych partnerów biznesowych w celu elektronicznej wymiany danych i informacji B2B.

 


Firma EVER zrealizowała z sukcesem projekt opracowania i wdrożenia do produkcji serii innowacyjnych zasilaczy UPS on-line w zakresie mocy od 60 kVA do 120 kVA, który został współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.