PowerSoft Professional - historia zmian

Aktualizacje (nowe funkcjonaności w kolejnych wersjach)

Wersja 2.4.5 [pobierz]

Wersja 2.4.4

 • Rozbudowa listy wspieranych modeli UPS

Wersja 2.4.3

 • Rozbudowa listy wspieranych modeli UPS

Wersja 2.4.2   I   więcej >>

 • Rozbudowa listy wspieranych modeli UPS
 • Rozszerzenie listy zasilaczy UPS z zaawansowaną konfiguracji zdarzeń
 • Możliwość edycji nazw urządzeń na liście monitorowanych UPS
 • Możliwość dodania UPS z menu kontekstowego
 • Dodatkowe parametry kontroli poprzez SNMP dla serii Sinline RT / RT XL. 
 • Sterowanie gniazdami wyjściowymi w reakcji na zdarzenie (Sinline RT XL)
 • Ujednolicone instalatory PowerSoft dla Linux
 • Drobne poprawki

Wersja 2.4.1   I   więcej >>

 • możliwość resetowania licznika zużycia baterii dla zasilaczy ECO LCD,
 • możliwość aktywacji / dezaktywacji funkcji GREEN w Powerline RT (1000, 2000, 3000),
 • usunięcie z konsoli Linuxa komunikatów debugujących,
 • aktualizacja wyglądu okna głównego.

Wersja 2.4.0

 • ​zaawansowana konfiguracja zdarzeń dla Sinline RT / Sinline RT XL,
 • obsługa Systemów Zasilania Gwarantowanego EVER&Fogo,
 • wsparcie dla Citrix XenServer,
 • modyfikacje w GUI.

Wersja 2.3.5

 • obsługa zasilaczy UPS serii Sinline RT oraz Sinline RT XL,
 • wsparcie dla Windows 10,
 • wsparcie dla VMware 6.0,
 • dodanie nowych funkcjonalności.

Wersja 2.3.4

 • wsparcie dla Powerline RT (6000, 10000) – RS-232, USB, SNMP (v1, v2c), 
 • wsparcie dla EASYLINE AVR USB, 
 • dodana obsługa „trybu błędu” oraz testowania baterii dla DUO II Pro i ECO LCD,
 • kompatybilność z systemem Debian 8.

Wersja 2.3.3

 • wsparcie dla UPS POWERLINE RT (1000, 2000, 3000) – RS-232, USB, SNMP (v1, v2c), 
 • reakcja na zdarzenia energetyczne  bezpośrednio po uruchomieniu usługi,
 • obsługa zdarzenia „Brak komunikacji z UPS”,
 • obsługa wszystkich trybów pracy, alarmów i komunikatów dla ups-ów ONLINE,
 • możliwość zaawansowanej konfiguracji zdarzeń energetycznych dla ups-ów ONLINE,
 • powiadomienia o dostępności nowej wersji oprogramowania i automatyczna aktualizacja, 
 • możliwość wykonania polecenia systemowego z opóźnieniem czasowym,
 • instalator PowerSoft dla Windows automatycznie usuwa poprzednią wersję,
 • zmiany w obsłudze interfejsu RS-232.

Wersja 2.3.2

 • wsparcie dla UPS DUO II Pro, ECO LCD oraz SINLINE USB,
 • możliwość logowania parametrów UPS do pliku tekstowego,
 • zmniejszona liczba instalatorów dla systemów Windows,
 • poprawa błędu dla systemu Win XP,
 • zmiany w obsłudze interfejsu SNMP,
 • zmiany w obsłudze interfejsu USB,

Wersja 2.3.1

 • wsparcie dla platformy witalizacyjnej VMware ESXi 5.x. !
 • wsparcie dla Windows 8, Server 2012, Hyper-V,
 • równoległe monitorowanie kilku UPS.

Wersja 2.3.0

 • autoryzacja użytkownika oprogramowania o podwyższonych uprawnieniach (administrator aplikacji po zalogowaniu ma możliwość konfiguracji oprogramowania oraz konfiguracji UPS),
 • autoryzacja podczas pracy sieciowej PowerSoft (dodanie Netclienta do PowerSoft wymaga podania hasła administratora Netclienta),
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a Netclientem,
 • szyfrowanie danych przesyłanych pomiędzy usługą PowerSoft a panelem kontrolnym PowerSoft,
 • możliwość zdalnej konfiguracji usługi PowerSoft poprzez panel kontrolny (użytkownik definiuje adres IP komputera zdalnego na którym uruchomiona jest usługa PowerSoft).