Ogólnopolski Konwent Informatyków
2019-06-06

W dniach 30-31 maja w Bronisławowie nad malowniczym Zalewem Sulejowskim (Hotel Magellan) odbył się po raz kolejny Ogólnopolski Konwent Informatyków. Konferencja zgromadziła ponad 150-ciu pracowników działów IT z administracji publicznej, ich szefów oraz liczne grono prelegentów. Podczas spotkania jedną z prezentacji pt. „Dlaczego UPS jest istotnym elementem infrastruktury?” wygłosił Paweł Pawlak, Key Account Manager EVER.

4 Ogólnopolski Kongres Informatyków

Ogólnopolski Konwent Informatyków realizowany jest w oparciu o dziewięcioletnie doświadczenie miesięcznika „IT w Administracji” (związane z organizacją 70 mniejszych, regionalnych konwentów informatyków). Podczas wydarzenia prelegenci mieli niebywałą okazję przedstawić aktualne i kluczowe dla sektora publicznego zagadnienia. Duża część koncentrowała się na zaprezentowaniu przypadków wdrożonych ostatnio w urzędach nowych technologii i rozwiązań. Szeroki zakres informacji technicznych połączony był wielokrotnie z zagadnieniami prawnymi przedstawianymi w bardzo przystępnym języku.  

Key Account Manager EVER podczas półgodzinnej prezentacji przedstawił 3 przypadki skutecznego wdrożenia rozwiązań EVER w jednostkach administracji publicznej. W każdym z przykładów (szkoła wyższa, areszt śledczy i urząd miasta) infrastruktura IT placówki wymagała zastosowania innego rodzaju, dedykowanego rozwiązania. Manager EVER sprecyzował i przybliżył oczekiwania każdego z Klientów oraz wskazał właściwe, wdrożone skutecznie rozwiązanie. W swojej prelekcji przedstawił dodatkowo szereg korzyści jakie rozwiązanie EVER przyniosło każdej z jednostek. Duże zainteresowanie prezentacją potwierdziło już po raz kolejny fakt, że systemy zasilania gwarantowanego są jednym z kluczowych elementów infrastruktury teleinformatycznej każdego urzędu.