Naprawy pogwarancyjne

Informacje na temat Serwisu EVER oraz procedur zgłoszenia reklamacji serwisowych dla napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych.

SERWIS firmy EVER Sp. z o.o.

ul. Wołczyńska 19
60-003 Poznań, Polska

e-mail: serwis@ever.eu
tel.: +48 61 6500 419
fax: +48 61 6510 927

GODZINY OTWARCIA:
poniedziałek - piątek: 8:00-16:00

Współrzędne GPS:
52.375753, 16.836841
N52° 22' 32.7108, E16° 50' 12.6276"

KONTAKT Z SERWISEM EVER

Prosimy o kontakt z SERWISEM firmy EVER w poniższych sprawach: 

  • reklamacji zakupionych urządzeń produkcji EVER objętych gwarancją, 
  • napraw pogwarancyjnych urządzeń produkcji  EVER oraz urządzeń UPS innych marek,
  • zamówień usług serwisowych związanych z instalacją urządzeń w topologii ON-LINE,
  • zamówień przeglądów urządzeń w topologii ON-LINE oraz innych urządzeń systemów zasilania awaryjnego,
  • zamówień dodatkowych kontraktów serwisowych dot. obsługi gwarancyjnej urządzeń EVER w trybie 48/72 oraz 24/48.
 

KONSULTACJE TECHNICZNE

  • w sprawie doboru urządzeń

Dział Wsparcia
tel. +48 61 6500 400
e-mail: ups@ever.eu
zapytanie@ever.eu

  • w sprawie oprogramowania PowerSoft

Dział IT
tel. +48 61 6500 400
e-mail: it.support@ever.eu

PROCEDURA ZGŁASZANIA REKLAMACJI SERWISOWYCH

1. REGULAMIN

Wysyłając urządzenie do naprawy Klient musi zapoznać się i zaakceptować postanowienia Regulaminu świadczenia usług serwisowych przez firmę EVER Sp. z o.o.

2. FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Formularz zgłoszenia prosimy wydrukować, wypełnić i dołączyć do wysyłanego urządzenia. Służy on do identyfikacji urządzenia. Prosimy nie wysyłać go pocztą elektroniczną lub faksem, gdyż takie zgłoszenia pozostaną bez odpowiedzi.

3. KARTA GWARANCYJNA lub KSEROKOPIA DOWODU ZAKUPU

Do wysyłanego urządzenia należy dołączyć wypełnioną przez sprzedawcę kartę gwarancyjną. W przypadku jej niewypełnienia przez sprzedawcę należy wysłać kserokopię dowodu zakupu.

NAPRAWY - teren Polski

Produkt objęty gwarancją typu door-to-door można dostarczyć osobiście lub wysłać do serwisu EVER za pośrednictwem firmy kurierskiej:

  
 

   Koszty zamówionej przesyłki doliczone zostaną do faktury za usługę serwisową.   
 

NAPRAWY - poza Polską:

 Czechy: Pronix® s.r.o. 
Office Park Hloubětín, budova D, Poděbradská 55/88, 198 00 Praha 9, Česká Republika 
Telefon: +420 284 810 258-9; fax.: +420 266 314 117
 Słowacja: Pronix® s.r.o. 
Provozovna Bratislava, J. Hronca 16, 841 02 Bratislava, Slovenská Republika 
Telefon: +421 264 366 398; fax: +421 264 366 398