INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH – zgodnie z „RODO”
2018-07-30

Szanowni Państwo, 

Realizując obowiązek nałożony przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. (RODO), informujemy, że EVER Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Wołczyńska 19, KRS : 0000118365, NIP: 7790020672,  jest Administratorem Danych Osobowych.

Przetwarzanie danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, adres, nr. telefonu, e-mail, nr. NIP; prowadzone jest w celu prezentacji oferty EVER oraz realizacji działań sprzedażowo-marketingowych i innych działań wymagających podania danych osobowych. Przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne dla realizacji prawnie usprawiedliwionych celów, wykonywanych przez Administratora Danych Osobowych. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolna, jednak nie wyrażenie zgody może skutkować brakiem możliwości dalszej współpracy z Administratorem Danych Osobowych - EVER Sp. z o.o.

Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez EVER Sp. o.o. przysługuje prawo do: dostępu do własnych danych osobowych, sprostowanie, usunięcie lub ograniczenie przetwarzania danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, cofnięcie zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.

Ponadto informujemy, że dane osobowe przetwarzane przez EVER Sp. o.o.:

  1. Nie będą transferowane do państwa trzeciego.
  2. Nie będą przekazywane innym podmiotom z wyjątkiem tych, które są uprawnione do ich uzyskania na podstawie przepisów obowiązującego prawa.
  3. Będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa lub do zakończenia współpracy, w zależności od charakteru danych.
  4. Nie podlegają profilowaniu. 

W celu realizacji powyższych praw możliwy jest kontakt z Administratorem Danych Osobowych za pomocą poczty tradycyjnej na adres:


EVER Sp. z o.o.
ul. Wołczyńska 19, 60-003 Poznań
lub e-mail:
 
Szczegółowe zasady polityki przetwarzania danych osobowych zawarte są w regulaminie RODO pod adresem www.ever.eu/RODO