EVER wspiera wyrównanie szans edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
2018-07-22

EVER wspiera wyrównanie szans edukacyjnych Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej
z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Z. Tylewicza w Poznaniu.

EVER po raz kolejny objął mecenatem Ośrodek im. Z. Tylewicza w Poznaniu. Tym razem poznański producent wyposażył powstającą pracownię teleinformatyczną w 4 nowoczesne zestawy komputerowe. Nowa pracownia komputerowa ma przyczynić się do unowocześnienia metod stosowanych w ośrodku i posłużyć wychowankom zarówno Liceum Ogólnokształcącego jak i uczniom Szkoły Policealnej. Wieloletnie i konsekwentne wsparcie ośrodka wpisuje się w cele strategiczne EVER uwzględniające nie tylko interesy udziałowców spółki, ale i korzyści kierowane w stronę lokalnego społeczeństwa. 

Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej im. Zbigniewa Tylewicza w Poznaniu oferuje młodzieży niepełnosprawnej możliwość wszechstronnego rozwoju i nauki w ciekawych kierunkach i zawodach. Uwzględnienie indywidualnych potrzeb i możliwości niepełnosprawnych wychowanków, obustronna komunikacja oraz traktowanie siebie nawzajem z godnością, szacunkiem i uczciwością procentują doskonałymi wynikami dydaktycznymi. Pozyskiwane przez uczniów umiejętności zawodowe oraz odpowiedni zasób wiedzy pozwalają absolwentom na skuteczne podejmowanie pracy w konkurencyjnych warunkach gospodarki rynkowej. Poznański ośrodek szczyci się także bardzo dobrze wykształconą kadrą oraz ciekawą ofertą zajęć pozalekcyjnych.

W imieniu EVER chcielibyśmy złożyć podziękowania i gratulacje dla całego grona pedagogicznego i uczniów Ośrodka . Jednocześnie życzymy dalszych sukcesów, radości i satysfakcji z rozwijania talentów oraz pogłębiania wiedzy i zainteresowań.