„Przedsiębiorstwo Fair Play” – to ludzie tworzą firmę!
2013-12-12

W dniu 6 grudnia 2013 firma EVER została laureatem XVI edycji prestiżowego programu Promocji Kultury Przedsiębiorczości- "Przedsiębiorstwo Fair Play 2013". Podczas uroczystej Gali, w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, przekazany został na ręce Prezesa Zarządu EVER honorowy tytuł oraz certyfikat.

Do tegorocznej, XVI edycji programu zgłosiło się 455 firm z całej Polski, spośród których 436 przeszło dwustopniową weryfikację i spełniając wymagania regulaminowe, decyzją Kapituły Programu, uzyskało tytuł i certyfikat "Przedsiębiorstwo Fair Play" 2013.

„Przedsiębiorstwo Fair Play” jest ogólnopolskim programem, w którym oceniane są wszystkie aspekty działalności firmy, sposób i styl prowadzenia przedsiębiorstwa, a nie tylko jego wyniki ekonomiczne czy jakość wyrobów. Program ten ma na celu promowanie etyki w działalności gospodarczej rozumianej jako właściwe zarządzanie relacjami z różnymi interesariuszami firmy, tj. z klientami, kontrahentami, pracownikami, wspólnikami, społecznością lokalną, a także władzą lokalną i państwową. Ideą programu jest zachęcenie wszystkich firm w Polsce do zachowań etycznych i wprowadzenia stosownych zmian nie tylko w wewnętrznej organizacji pracy, ale także do kształtowania pozytywnych relacji ze społecznością lokalną oraz dbałości o środowisko naturalne.

źródło: http://www.fairplay.pl/

Poniżej zdjęcia z gali „Przedsiębiorstw i Gmin Fair Play” 2013

Zdjęcia