EVER laureatem programu „RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2013”
2013-04-17

EVER uhonorowany został tytułem Rynkowy Lider Innowacji 2013 - Jakość, Kreatywność, Efektywność. Kolejny prestiżowy tytuł dla polskiego producenta przyznany został przez Kapitułę „Strefy Gospodarki" – Ogólnopolskiego Dodatku Dziennika Gazeta Prawna. Werdykt kapituły potwierdza innowacyjność i konkurencyjność oferowanych przez spółkę produktów oraz jest świadectwem stabilnej pozycji rynkowej, rzetelności, solidności i profesjonalizmu.

EVER od lat inwestuje w prace badawczo-rozwojowe prowadzone przez kadrę własnych specjalistów. Wytwarzane systemy zasilania gwarantowanego tworzone są z myślą o polskim użytkowniku, uwzględniając specyfikę polskiej sieci energetycznej, spełniając jednocześnie najbardziej restrykcyjne normy jakościowe.

Zobacz artykuł o EVER: Strefa Gospodarki 2013.04.22


O programie

RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2013 – Jakość, Kreatywność, Efektywność to ogólnopolski Program promocyjny, którego celem jest upowszechniane oraz propagowanie pozytywnych wzorców, metod wdrażania i strategii działań w zakresie szeroko rozumianej innowacji, a także strategii działań projakościowych w ramach dynamicznego rozwoju przedsiębiorstwa.

Program skierowany jest do działających w Polsce przedsiębiorstw, instytucji, jednostek naukowych oraz organizacji, które realizują z powodzeniem innowacyjne projekty, związane m.in. z produkcją, badaniami i rozwojem, nowoczesnymi technologiami, a także wdrażaniem oraz stosowaniem technologii informacyjnych oraz komunikacyjnych.

Zasadniczą część Programu stanowi wyłonienie liderów innowacji i nagrodzenie ich godłem promocyjnym RYNKOWY LIDER INNOWACJI 2013 – Jakość, Kreatywność, Efektywność. 

 

Główne kryteria wyboru laureatów Programu:

  • realizacja innowacyjnych inwestycji

  • wdrożenie nowych, innowacyjnych produktów lub usług

  • ulepszenie dotychczas oferowanych produktów lub usług

  • zmiana dotychczasowych metod produkcji bądź świadczenia usług na bardziej innowacyjne

  • wdrażanie nowych technologii informatycznych

  • minimalizacja negatywnych wpływów działalności firmy na środowisko naturalne

  • pozyskiwanie i umiejętne wykorzystywanie środków unijnych

  • współpraca z jednostkami badawczo-rozwojowymi

​źródło: http://strefa-gospodarki.pl/index.php/programy/rynkowy-lider-innowacji.html

 

 

Załączniki