• AKUMULATORY CZY SUPERKONDENSATORY – ZASOBNIKI ENERGII W UPS-ACH

  W systemach zasilania gwarantowanego, których główną grupę stanowią zasilacze awaryjne UPS, jednymi z najważniejszych informacji funkcjonalnych z punktu widzenia użytkownika są parametry źródeł magazynujących energię (przetwarzaną i wykorzystywaną – w przypadku braku zasilania sieciowego lub nieprawidłowych parametrów napięcia sieciowego – do zasilania zabezpieczanych odbiorników).

   

  AUTOR:

  dr inż. Karol Bednarek

  więcej ›

 • DOBÓR ZASILANIA BUFOROWEGO W INTELIGENTNEJ INSTALACJI BUDYNKU JEDNORODZINNEGO - studium przypadku

  W celu lepszego uzmysłowienia praktycznych kryteriów doboru UPS warto przeprowadzić rozważania na konkretnym przykładzie – poniżej zamieszczono przykład doboru zasilania buforowego w inteligentnej instalacji budynku jednorodzinnego.

   

  AUTOR:

  mgr inż. Piotr Strzelecki

  więcej ›

 • TOPOLOGIE ZASILACZY UPS

  Zasilacze awaryjne UPS są najpopularniejszym i najskuteczniejszym środkiem do przeciwdziałania zakłóceniom zasilania oraz kondycjonowania energii (polepszania jakości). W zależności od przeznaczenia są to różne konstrukcje, o różnym stopniu komplikacji układowej i złożoności rozwiązań.

   

  AUTOR:

  mgr inż. Piotr Strzelecki

  więcej ›

 • NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ZASILANIA

  Zaniki chwilowe i długotrwałe

   

  Przez zanik napięcia rozumie się obniżenie amplitudy przebiegu napięciowego w sieci energetycznej do wartości mniejszej niż 1% wartości nominalnej (rys. 1). Zanik może mieć charakter chwilowy lub długotrwały. 
  Chwilowy zanik to taki, którego czas trwania wynosi kilka do kilkunastu okresów sieci (dla krajowego systemu energetycznego 50 Hz jeden okres to 20 ms).

   

  AUTOR:

  mgr inż. Piotr Strzelecki

  więcej ›